Regulamin karnetów

 

§ 1.

Karnet jest opłacany przez klienta z góry w całości.

§ 2.
Pojedynczy karnet jest ważny 30 dni kalendarzowych.

§ 3.
Wizyty rehabilitanta (lub masażysty), które zostały zakupione w ramach karnetu muszą zostać zrealizowane w ustalonym czasie (30 dni kalendarzowych), po jego upływie karnet traci ważność.

§ 4.
Jeżeli klient odwoła wizytę można przełożyć ją na inny wolny termin w kalendarzu rehabilitanta (lub masażysty) – nieprzekraczający daty upłynięcia ważności karnetu. Wizyty nie mogą zostać odrobione po wygaśnięciu karnetu.

§ 5.
Jeżeli wizyta zostanie odwołana z winy fizjoterapeuty (lub masażysty), będzie ona nadrobiona w czasie obowiązywania karnetu (jeśli będzie taka możliwość) lub w najbliższym możliwym terminie po jego wygaśnięciu.

Zespół Daily  Care