Polityka prywatności

 

Firma BestCare zarejestrowana pod numerem NIP 777-305-54-78 jest jedynym właścicielem i administratorem strony internetowej https://daily-care.pl. Stworzyliśmy tę politykę prywatności aby podkreślić nasze zaangażowanie w zachowanie najwyższej prywatności naszych klientów i osób odwiedzających stronę. Niniejszy dokument określa jakie dane zbieramy i zapisujemy, jak te dane są używane oraz zabezpieczane przez nas. Wyszczególnione są tu również prawa naszych klientów oraz odwiedzających stronę w odniesieniu do danych zebranych od nich.

1. Jakie informacje zapisujemy?

Przechowujemy tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne do świadczenia usług i sprzedaży produktów naszym klientom oraz do wyświetlania strony internetowej https://daily-care.pl wszystkim odwiedzającym. Naszym głównym celem jest utrzymać najwyższy poziom prywatności oraz bezpieczeństwa danych pochodzących od naszych klientów i odwiedzających. 

Zapisywane przez nas informacje pochodzące od klientów i odwiedzających:

 • wpisy do dziennika odwiedzin serwera (tzw. logi HTTP) dla każdej odwiedzonej strony oraz dla każdego pobranego zasobu (zaliczamy do nich: obrazki, pliki Javascript, pliki CSS, pliki fontów); na każdy wpis do dziennika składają się takie informacje jak: nazwa systemu operacyjnego, adres IP, data i czas odwiedzin, nazwa przeglądarki internetowej, język oraz adres witryny odwiedzanej uprzednio (tzw. HTTP referrer)
 • pliki cookie (przechowywane są wyłącznie na urządzeniu odwiedzającego); więcej informacji o plikach cookie znajdą Państwo tutaj
 • imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wiadomość tekstową – wysłane do nas poprzez formularz kontaktowy na stronie Kontakt
 • korespondencję e-mail

2. Jakich informacji nie zapisujemy?

Nie zapisujemy żadnych danych, które nie są wymagane przez usługi jakie świadczymy na stronie https://daily-care.pl a w szczególności:

 • danych logowania wszelkiego rodzaju
 • numerów kart kredytowych i debetowych
 • numerów PESEL, NIP, REGON
 • danych medycznych wszelkiego rodzaju
 • informacji podatkowych
 • wrażliwych informacji osobistych: sald kont bankowych, numerów dowodów osobistych, informacji o rasowym lub etnicznym pochodzeniu, członkostwie w związkach zawodowych i innych związkach, opinii politycznych, religijnych, filozoficznych oraz innych przekonań, informacji o zdrowiu fizycznym i psychicznym, danych genetycznych oraz biometrycznych, danych dotyczących aktywności seksualnej oraz orientacji, informacji dotyczących odbytych wyroków oraz ich przyczyn; jeśli klient lub odwiedzający mimo wszystko prześle nam jakiekolwiek wrażliwe informacje osobiste (używając na przykład naszego formularza kontaktowego lub adresu e-mail) to tym samym wyraża zgodę na ich zapisanie przez nas oraz przetwarzanie

Nigdy nie przechowujemy w sposób zamierzony danych osobistych i prywatnych osób nieletnich.

3. W jaki sposób używamy informacje zebrane od klientów i odwiedzających?

Wykorzystujemy zebrane informacje aby:

 • odpowiadać na pytania, reklamacje, zażalenia i sugestie
 • otrzymywać opinie na temat naszych usług i produktów
 • udzielać wsparcia dla naszych produktów i usług
 • przyspieszać, ulepszać i optymalizować witrynę https://daily-care.pl
 • filtrować niechciane wiadomości oraz zapobiegać nielegalnej i nieautoryzowanej aktywności
 • monitorować i zabezpieczać nasze produkty i usługi

4. Jak długo przechowujemy te informacje?

Dane zapisane przez nas nie są kasowane, ale zastrzegamy sobie możliwość ich skasowania w dowolnym momencie. Każdy klient lub odwiedzający może zażądać usunięcia danych jej/jego dotyczących. Należy pamiętać jednak, że nie możemy prawidłowo obsługiwać klientów bez posiadania historii komunikacji z nimi oraz ich adresów e-mail.

5. Gdzie zapisujemy te informacje?

Wszystkie informacje zapisywane są na naszym serwerze w chmurze zarządzanej przez firmę OVH Sp. z o.o. Dostęp do serwera jest w posiadaniu wyłącznie firma BestCare. Nie przesyłamy i nie udostępniamy żadnych danych (w tym: danych naszych klientów i odwiedzających) innym podmiotom.

6. Jak zabezpieczamy dane?

Regularnie podejmujemy szereg kroków aby skutecznie chronić dane naszych klientów i odwiedzających przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacjami lub zniszczeniem:

 • wszelkie dane naszych klientów (lub odwiedzających) są odczytywane wyłącznie przez pracowników firmy BestCare, nikt inny nie ma do nich dostępu
 • nasi pracownicy są regularnie szkoleni w temacie bezpieczeństwa i poufności danych
 • przeprowadzamy regularne aktualizacje i przeglądy oprogramowania wyświetlającego treść witryny https://daily-care.pl
 • regularnie przeprowadzamy wewnętrzne audyty bezpieczeństwa naszego oprogramowania
 • regularnie zmieniamy hasła dostępu do naszych wewnętrznych programów, w których przechowywane są dane naszych klientów i odwiedzających
 • regularnie tworzymy kopie bezpieczeństwa danych i przechowujemy je na naszym serwerze w postaci zaszyfrowanej

7. Czy dzielimy się danymi z innymi podmiotami?

Nie wysyłamy, nie dystrybuujemy, ani w całości ani w częściach żadnych danych naszych klientów i odwiedzających innym podmiotom lub osobom. Jeśli dane naszych klientów lub odwiedzających wejdą w posiadanie innych niż BestCare podmiotów lub osób to z całą pewnością pozyskanie tych danych odbyłoby się poza kontrolą i wiedzą firmy BestCare. My dokładamy wszelkich starań by tak się nie stało.

8. Jakie prawa ma klient i odwiedzający w odniesieniu do danych ich dotyczących?

W każdej chwili nasi klienci i odwiedzający mają prawo do odpowiedzi na pytanie czy przechowujemy jakiekolwiek dane ich dotyczące. Mają również prawo dostępu do tych danych, ich modyfikacji oraz trwałego usunięcia. Prosimy o kontakt w tej sprawie używając naszego formularza na stronie Kontakt.

9. Kontakt z nami / pytania.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności BestCare prosimy o niezwłoczny kontakt przez nasz formularz kontaktowy.