Hemiplegia – porażenie połowicze

 

Porażenie połowicze lub niedowład połowiczy znany równie doskonale, jako hemiplegia jest typowym upośledzeniem zdolności wykonywania jakichkolwiek ruchów kończynami górną i dolną znajdującymi się po jednej stronie ciała chorego. Do hemiplegii dochodzi w wyniku uszkodzenia drogi korowo – rdzeniowej. Porażenie następuje po stronie przeciwnej i ma miejsce przeważnie w związku z wystąpieniem udaru mózgu, krwotoku lub guza mózgu.

Objawy porażenia

Najczęstszym objawem jest znaczne osłabienie siły mięśniowej z możliwością wystąpienia pełnego porażenia mięśni tułowia, a w niektórych przypadkach nawet twarzy chorego. Mięśnie chorego mogą stać się bardzo wiotkie uniemożliwiając wykonywanie jakichkolwiek ruchów lub bardzo sztywne, co w dużym stopniu również utrudnia sprawność ruchową chorego. Dostrzegalna staje się trudność w chodzeniu poparta mniej lub bardziej znacznymi opóźnieniami w rozwoju ruchowym pacjenta. W niektórych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia stanów depresyjnych.

Rehabilitacja i leczenie

W procesie leczenia porażenia połowiczego bardzo duże znaczenie ma umiejętnie prowadzona rehabilitacja chorego. W początkowej fazie leczenia następuje jak najbardziej rozległe wyeliminowanie przyczyny choroby. W początkowym etapie rehabilitacji wprowadzana jest zmiana ułożenia oraz zwiększenie ruchów biernych kończyn. Jest prowadzona nauka obracania się oraz wykonywania pewnych prostych ćwiczeń o charakterze bierno – czynnym. Następnym krokiem w procesie rehabilitacji jest zachęcenie chorego do ćwiczeń oporowych dzielących się na ćwiczenia siłowe oraz typowo koordynacyjne. Wskazane jest również zastosowanie masażu. Wszystkie wykonywane ćwiczenia przygotowują pacjenta do pionizacji jego postawy, dlatego też powinny być prowadzone pod okiem specjalisty.

Zamów wizytę rehabilitanta