Diplegia – porażenie dwukończynowe

 

Diplegia lub paraplegia jest porażeniem obu kończyn wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego. Choroba ta bywa najczęściej stwierdzona w stwardnieniu rozsianym, guzie rdzenia oraz przy złamaniu kręgosłupa lub w wyniku uszkodzenia mózgu. Bywa również nazywana porażeniem dukończynowym dotykającym przeważnie obie kończyny dolne.

Objawy diplegii

Jak już sama nazwa na to wskazuje najbardziej typowym objawem w tym przypadku jest porażenie obu kończyn, podczas którego charakterystyczne staje się znaczne osłabienie siły mięśniowej chorego. Zaczynają być odczuwalne przykurcze i sztywność mięśni lub ich całkowite zwiotczenie. Istnieje możliwość wystąpienia porażenia zwieracza pęcherza i odbytu.

Rehabilitacja i leczenie

Proces leczenia i rehabilitacji jest w tym przypadku długotrwały i wymagający dużej cierpliwości. Najlepiej, gdy zostanie on wdrożony w jak najszybszym okresie, wczesne rozpoczęcie rehabilitacji pozwala zapobiec rozwojom zmian wtórnych o charakterze przykurczy, odleżyn oraz typowych zaników mięśni. W pierwszym okresie rehabilitacji, kiedy to wymagane bywa bezwzględne przyjęcie pozycji leżącej, pacjent jest poddawany ćwiczeniom oddechowym oraz ćwiczeniom biernym. W kolejnym okresie zostaje wprowadzona stopniowa pionizacja pacjenta z zastosowaniem ogólnych ćwiczeń usprawniających. Pacjent jest poddawany ćwiczeniom grupowym i typowo indywidualnym. Całość przebiegu rehabilitacji doprowadza do zachowania i stałego ulepszania osiągniętej sprawności w długim procesie rehabilitacji. Zostają wprowadzone ćwiczenia czynne uwzględniające opór połączone z aktywną formą rehabilitacji. Poza otoczeniem pacjenta optymalną opieką, bardzo istotne jest w przypadku diplegii ukazanie i nauka samopielęgnacji pacjenta.

Zamów wizytę rehabilitanta